Bolesti paradajza

 • 41 replies
 • 177690 views
*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Bolesti paradajza
« poslato: 09. Jun 2013., 10:52:29 »
Bolesti paradajza se mogu podeliti u nekoliko grupa u zavisnosti od izazivača. To mogu biti:
-   Gljivične bolesti
-   Bakterijske bolesti
-   Viroze
-   Neparazitske bolesti
-   Bolesti nastale usled nedostataka pojedinih hranljivih elemenata
-   Bolesti izazvane štetočinama


Gljivične bolesti rasada (izazivači Pythium spp., Rhizoctonia solani, Phytophthora spp, ...)

Pri proizvodnji paradajza iz rasada može doći do pojave velikih šteta na klijancima i mladim biljkama. Na prizemnom delu klijanca javljaju se vodenaste pege. Tkivo se suši i propada. Obolele biljke se tope i nestaju. Javlja se u oazama.
Osnovni razlozi pojave oboljenja su loši uslovi u kojima se rasad proizvodi, pre svega visoka vlažnost supstrata i vaduha, visoka temperatura, slaba osvetljenost i velika gustina useva, loša ili neadekvatna sterilizacija supstrata za setvu i pikiranje.
Mere suzbijanja: Stvoriti optimalne uslove za biljku paradajza. Tretirati fungicidima kao što su Previcur, Bakrocid, Blauvit, Dithane M-45, Cineb S-65...
« Poslednja izmena: 11. Jun 2013., 09:57:20 olgica »
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #1 poslato: 09. Jun 2013., 11:09:36 »
Plamenjača ( izazivač:Phytophthora Infestans)

Pričinjava velike štete u proizvodnji paradajza. Obzirom da se parazit pri povoljnim uslovima za razviće bolesti veoma brzo širi uništavajući najveći deo lisne mase biljaka, gubici prinosa i pogoršanje kvaliteta proizvoda su veliki.
Simptomi se kod paradajza javljaju na svim nadzemnim organima biljaka. Na listu su pege svetlozelene i vodenaste. Ubrzo nakon pojave prvih simptoma obično ceo list bude
zahvaćen nekrozom. Potpuna defolijacija i propadanje lista se često dešava za 10-14 dana.


Oboleli plodovi lako opadaju. Prve zaraze se ostvaruju na donjim listovima odakle se bolest veoma brzo širi na ostale delove biljaka. Prohladno i vlažno vreme pogoduje razvoju plamenjače.

 

Pored gajenja manje osetljivih sorti/hibrida paradajza, skoro redovno se moraju izvoditi i hemijske mere zaštite. Tretirati preparatima: Bakrocid-50, Antrakol, Cineb S-65, Dithane M-45, Ridomil MZ, Equation Pro, Tattoo...
« Poslednja izmena: 09. Jun 2013., 17:16:10 olgica »
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #2 poslato: 09. Jun 2013., 13:46:46 »
Crna pegavost (izazivač:Alternaria solani)

Ovaj parazit napada sve nadzemne organe paradajza, pa usled sušenja jače zaraženih listova, štete mogu biti velike. Parazit napada i plodove biljaka, što može u znatnoj meri da pogorša kvalitet proizvoda.
Prvi simptomi bolesti se pojavljuju na donjim, najstarijim listovima.Pege su na početku sivomrke boje sa nekrozom tkiva i sa karakterističnim zonama rasporedjenim u vidu koncentričnih krugova (kao godovi na preseku stabla drveta).
Na listu su pege najpre sitne, nepravilnog oblika. Kasnije, one postaju manje-više okrugle, dostižu u prečniku 1-1,5 cm i često su okružene hlorotičnim oreolima.Jače zahvaćeni listovi požute i nekrotiraju. Sasušeno lišće ostaje na stablu. Slične pege se obrazuju i na plodovima.
Pege na stablu su ovalnog oblika i znatno su veće od onih na listovima i plodovima i zahvataju dublje slojeve tkiva.Ukoliko pega prstenasto obuhvati stablo, naročito prizemni deo kod mladih biljaka paradajza, dolazi do uvenuća. Prohladno i vlažno vreme ne odgovara razvoju bolesti.Upotreba zdravog semena paradajza ili rasada, zatim dezinfekcija zemljišta u lejama, pravilan
plodored, izbalansirano djubrenje, navodnjavanje i uništavanje zaražnih ostataka biljaka, predstavljaju osnovne preventivne mere zaštite u suzbijanju ovog parazita.
Hemijska zaštita: Antrakol, Dithane M-45, Ridomil MZ, Equation Pro, Tattoo, Score 250
« Poslednja izmena: 09. Jun 2013., 17:19:31 olgica »
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #3 poslato: 09. Jun 2013., 14:20:13 »
Čađava  plesan lista (izazivač: Fulvla Fulva, sin.Cladosporlum fulvlum)

Ova bolest se uglavnom javlja na paradajzu u plastenicima i staklenicima. U povoljnim uslovima može pruzrokovati veće štete. Oboljenje se ispoljava uglavnom na lišću, najpre na donjim delovima biljaka.

 

Parazit se retko javlja na cvetovima, plodu i stablu paradajza. Na licu lista nastaju prvo svetlozelene i žutozelene pege sa nejasnim rubovima.


Kasnije zahvaćeno tkivo nekrotira i dobija mrku boju. U isto vreme sa donje strane lista gljiva formira gustu, sivomrku prevlaku. Usled povećanja površine zahvaćene nekrozom lišće se uvija, suši i opada.

Regulacija temperature, vlage i osvetljenja predstavljaju preventivne mere u borbi sa ovim parazitom. Hemijska zaštita: Cineb S-65
« Poslednja izmena: 09. Jun 2013., 17:17:59 olgica »
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #4 poslato: 09. Jun 2013., 17:08:13 »
Siva  pegavost (izazivač Septoria lycopersici)

Ispoljava se u vidu brojnih sitnih okruglastih pega po površini lista. Pege su u središtu sive a po ivici zagasitomrke. U sredini pege jasno se zapažaju crne tačke.Često dolazi do spajanja pega, jako zaraženo lišće najpre se uvija, zatim suši i opada. Prvi simptomi se javljaju na donjem, starijem lišću i šire na gore ka vršnom delu biljke.
Prve zaraze mogu nastati rano, prilikom proizvodnje rasada. Vlažno vreme sa čestim kišama i srednjim dnevnim temperaturama izmedju 16 i 27C veoma pogoduju brzom širenju parazita, kada biljke mogu da ostanu skoro bez lisne mase, što jako nepovoljno utiče na prinos i kvalitet plodova. Sa merama zaštite treba početi još tokom proizvodnje rasada. Za setvu treba koristiti nezaraženo seme i sejati ga u nezaraženi supstrat.
Hemijska zaštita: Antrakol, Dihtane M-45, Ridomil MZ, Tattoo
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #5 poslato: 09. Jun 2013., 17:14:49 »
Siva trulež (izazivač: Botrytis cinerea)

Siva trulež se javlja na paradajzu u plastenicima i staklenicima, retko u poljskim uslovima.
Mestimično izaziva veće štete. Iako se Siva trulež može sresti na rasadu, (gde izaziva simtome "topljenja" rasada) ova bolest se uglavnom javlja na raznim delovima odraslih biljaka.Zaraza se uočava na ostacima zakinutih zaperaka na stablu, kruničnim listićima posle oplodnje cvetova, na peteljkama i tkivu zelenih plodova.
Posebno su štetne infekcije prizemnog dela stabla ili na spojnom mestu peteljke i ploda. U uslovima visoke vlažosti na mestima infekcije obrazuje se sivkasta navlaka micelje od organa za razmnožavanje. Zaraženo tkivo zahvata vlažna trulež i propada.Kao posledica razvoja gljive na spojnom mestu ploda i peteljke dolazi do razmekšavanja tkiva i opadanja ploda. Niže temperature i visoka vlažnost vazduha pogoduju razvoju ove bolesti.


Plastenike podizati na ocednim mestima. Temperaturu u zaštićenom prostoru odavati na nivou povoljnom za rast i razvoj paradajza.
Adekvatnim zalivanjem biljaka i urednim provetravanjem smanjiti vlažnost vazduha u gajenom usevu.
Ostatke zaraženih biljaka iznositi iz zaštićenog prostora i uništavati ih.
Hemijska zaštita: Ronilan
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #6 poslato: 09. Jun 2013., 18:04:34 »
Bela trulež (izazivač: Sclerotlinia sclerotiorum)

Nanosi štete pre svega u zaštćenom prostoru u uslovima produženog hladnog vremena i veće
vlažnosti zemljšta.
Hemijska zaštita: Ronilan

Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #7 poslato: 09. Jun 2013., 18:10:42 »
Uvenuće biljaka (izazivač: Fusarium oxysporum lycopersici, Vertcillim spp.)

Ova bolest se uglavnom javlja u staklenicima i plastenicima i veće štete izaziva na osetljivim sortama paradajza.


Uvenuće biljaka izaziva nekoliko parazitnih gljiva koje se održavaju u zaraženim biljnim ostacima. Oboljenje se može uočiti na klijanacima još u toplim lejama posle rasadjivanja biljaka (hloroza, patuljast rast).

 
Najvažniji simptomi oboljenja javljaju se u vidu hloroze donjeg lišća u vreme formiranja plodova.
Lišće obolelih biljaka gubi turgor i svenjava u najtopljim delovima dana, dok se noću, naročito posle zalivanja, delimično oporavlja.
Razvojem bolesti lišće se suši i propada, a biljke venu i uginjavaju. Zametnuti plodovi ostaju sitni i opadaju. Na poprečnom ili uzdužnom preseku stabla može se zapaziti tamnjenje sudovnih snopića.
Paraziti prodiru u koren a zatim u stablo, zapušavajući sudovne elemente zbog čega dolazi do sprečavanja protoka vode i mineralnih materija u biljci. Fuzariozno uvenuće se intenzivnije javlja pri višim temperaturama na kiselim i peskovitim zemljištima,dok verticilioza
veće štete pričinjava u hladnjim uslovima.


Ova bolest se teško suzbija hemijskim putem. Izbor otpornijih sorti predstavlja jedinu sigurnu meru zaštite. Pored toga plodored i proizvodnja zadravog rasada su važne preventivne mere.
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #8 poslato: 09. Jun 2013., 18:34:15 »
Crna pegavost lišća i krastavost plodova paradajza (izazivač: Pseudomonas syringae pv. tomato)

Ispoljavaju se na svim nadzemnim organima zaraženih biljaka
Prvi simptomi uočavaju se na donjem lišću u vidu tamnozelenih pega, vlažnog izgleda, oivičenih hlorotičnim oreolom. Tkivo u okviru pega izumire dobijajući tamnomrku boju, po čemu je bolest i dobila ime. Usled pojave većeg broja pega, list žuti i opada. Tamne, vlažne pege ispoljavaju se i na peteljkama lista i ploda.


Najkarakterističnije promene nastaju na mladim nesazrelim plodovima. Na površini ploda obrazuju se sitne sjajnocrne pege. Okolno tkivo je neznatno ugnuto i pri zrenju umesto crvene dobija žutu boju. Spajanjem pega dolazi do zastoja u porastu okolnog tkiva i deformacije ploda.

 


Izvor infekcije je zaraženo seme i ostaci obolelih biljaka. Temperatura od 17-25 C i povećana vlažnost su preduslovi za pojavu ove bolesti.
Hemijska zaštita: Antrakol, Dithane M-45, Ridomil MZ, Equation Pro, Tattoo, Score 250
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #9 poslato: 09. Jun 2013., 19:54:20 »
Bakteriozna krastavost plodova paradajza (izazivač: Xanthomonas campestris pv.vesicatoria)

 Tokom leta, može doći do pojave masovne infekcije plodova i višestrukog smanjenja prinosa.Na listu se uočavaju male, vlažne ili uljaste pege nepravilnog oblika.Vremenom sredina pege dobija mrku, a periferni deo ljubičasto mrku boju. Pege se šire i spajaju, a obolelo tkivo se lomi i ispada. Na stablu se mogu zapaziti vlažne, tamnozelene pege nepravilnog oblika, koje izazivaju prstenovanje i sušenje vršnog dela stabla. Najžešći
simptomi su na plodovima paradajza. Pege na nezrelim plodovima su u početku vrlo sitne i zelenkasto mrke. širenjem pega, obolelo tkivo postaje mrko, a u sredini se uočavaju zrakaste pukotine. Nastale promene se nepravilno razvijaju dobijajući karakterističan izgled krasta, po čemu je bolest i dobila ime. Oboleli plodovi se deformišu i gube tržišnu vrednost ili potpuno izumiru.


Hemijska zaštita:U ranoj fazi oboljenja primenjuju se preparati na bazi bakra a kasnije Antrakol, Dithane M-45, Ridomil MZ, Equation Pro, Tattoo, Score 250.
Mnogi proizvođači pradajza odstranjuju čitave parcele sa zaraženim biljkama jer je hemijska zaštita neisplativa na velikim površinama.
« Poslednja izmena: 11. Jun 2013., 09:55:21 olgica »
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #10 poslato: 09. Jun 2013., 20:33:01 »
Bakteriozna uvelost i rak paradajza (Izazivač: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)

Ova bakterioza predstavlja ozbiljan problem. Može oboleti paradajz u plastenicima i na polju tokom celog vegetacionog perioda, pri čemu dolazi do izumiranja celih biljaka i pogoršanja kvaliteta plodova.
Infekcija nastaje kroz prirodne otvore ili kroz povrede. Bakterija se širi kapima kiše, odećom, kao i izvodenjem raznih oparacija u plasteniku pri čemu čovek prenosi inokulum sa zaražnih na zdrave biljke.Uvelost pojedinih grančica i liski, a kasnije čitave biljke, nastaje kao posledica prisustva i širenja bakterije sprovodnim sistemom.


Osim toga može se uočiti i pegavost lišća, a jedan od karakterističnih simptoma na plodu su i mrke pege sa beličastim oreolom. Po stablu grančicama i peteljkama lista i ploda javljaju se pege u okviru kojih tkivo puca pretvarajući se u rane.


Mere zaštite od bakterioza: Najbolji efekat postiže se primenom preventivnih mera kao što su plodored, uklanjanje ostataka obolelih biljaka, regulacija temperature i vlažnosti, upotreba zdravog semena.
Efikasna hemijska zaštita je ograničena kada su u pitanju bakterioze. Primena preparata na bazi bakra (Blauvit, Bakrocid . . . ), može umanjiti brzinu širenja ove bolesti.
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #11 poslato: 09. Jun 2013., 21:04:48 »
Viroze: Virusi se lako šire izvodenjem brojnih agrotehniekih operacija, naročito ako se u blizini nalazi izvori zaraze i ako postoji velika migracija insekata.

Virus mozaika duvana na paradajzu- (Tobacco mosaic virus)Na mladim biljkama nastaje mozaik a listovi postaju duži i šiljasti. Na starijim biljkama takode se javlja mozaik bez deformacija liski.
Obolele biljke mnogih sorti sa starošću se prividno opravljaju medjutim i dalje su zaražene i daju umanjeni rod.

Virus mozaika krastavca na paradajzu - (Cucumber mosaic virus)Prvi simptomi izazvani virusom ispoljavaju se u vidu blagog šarenila starijeg lišća. Kasnije razvijeni izdanci podležu dubokim morfološkim promenama dobijajući končast izgled poznat kao "nitavost paradajza"
Obolele biljke zaostaju u porastu, kržljave su a kolenca su im često zbijena. Cvetovi mogu biti sterilni a formirani plodovi su sitniji, čvrsti, slabog kvaliteta. Sa zaraženih na zdrave biljke virus se može širiti sokom, što je značajno kod rasada, kao i biljnim vašima.

Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus)


Početni simptom oboljenja je zadebljanje nerava na mladom lišćću na kome se mogu javiti i nekrotične prstenaste pege. Mlado zaraženo lišće uvija se naniže i postaje krto. Stablo se savija i skraćuje. Biljka dobija žbunast izgled. Tipičan simptom bolesti je bronzasta boja koja se prvo javlja sa naličja lista, a zatim se širi po čitavoj liski. Na plodovima nastaje bledocrvena, a ponekad i bela zona, oivičena koncentričnim prstenovima.

Mere zaštite od bolesti
Gajiti otpornije sorta i hibride, za setvu koristiti zdravo deklarisano seme i rasad od poznatog dobavljača.
Rasad paradajza proizvoditi u odvojenim lejama, podesiti pravilan sklop (gustinu) biljaka, poštovati plodored.
Pravilno podesiti ishranu (izbalansirano djubrenje azotom i kalijumom).
Redovno suzbijati tripse insekticidima počevši rano s proleća.
U usevima i njihovoj okolini uništavati ostale osetljive, posebno korovske biljke kao moguće nosioce zaraze. U koliko se u usevu pojave obolele biljke, treba ih počupati i spaliti.

Lisne  vaši   (prenosioce  virusa) redovno  suzbijati  od  momenta  čim se primete a naredna  prskanja obavljati u razmaku 7-10  dana,  naizmeničnom  primenom  sledećih insekticida:  Confidor  200-SL  0,1%,  Decis  2,5-EC  0,04%,  Mospilan 20- SP 0,03%, Talstar 10- EC 0,05%, Actellic - 50 u koncetraciji 0,05-0,1%.
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #12 poslato: 09. Jun 2013., 22:31:47 »
Neparazitske bolesti

Trulež vrha ploda paradajza
Na vrhu ploda razvija se smedja ili crna pega. Osnovni uzrok predstavlja nedostatak kalcijuma u periodu intenzivnog razvoja ploda. Kolebanje vlažnosti zemljišta pri visokim
temperaturama i prekomerna doza azota u toj fazi još više pospešuje pojavu ovog simptoma.
Sunčeve ožegotine:
Jako sunčevo zračenje dovodi do stvaranja ožegotina na plodovima koji su mu direktno izloženi. Izborom otpornijih (sa više lisne mase) sorata i mrežama za senčenje mogu se izbeći veće štete
Deformacije plodova
Vrh ploda je naboran i pun ožiljaka. Ako se tri nedelje posle cvetanja jave visoke
ili niske temperature (van optimuma) veći procenat plodova imaće ovakav simptom.
Pukotine ploda
Javljaju se u periodu obilnih padavina (ili navodnjavanja) i visokih temperatura, najčešće na otvorenom polju, gde je teško kontrolisati vlažnost zemljišta.Naduvani (prazni) plodovi
Niske ili visoke temperature, visoka relativna vlažnost i prekomerne količine azota onemogućavaju normalnu oplodnju što utiče na pojavu ovakvih plodova.
« Poslednja izmena: 09. Jun 2013., 23:08:26 olgica »
Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #13 poslato: 10. Jun 2013., 10:42:02 »
Simptomi nedostatka pojedinih hranljivih elemenata

Azot - Rastenje biljaka je smanjeno. Listovi su sitniji. Znaci nedostatka se prvo primećuju na starijim listovima, oni postaju svetlozeleni, kasnije svetložuti.Fosfor -  Prvi vidljivi znak je usporen rast. U početku stariji listovi imaju tamnozelenu boju, kasnije dobijaju crvenkastoljubičastu ili tamnopurpurnu boju. U kasnijim fazama mogu se pojaviti nekrotične pege a istovi se suše i opadaju.


Kalijum -  Na obodu liski javlja se hloroza sa nekrotičnim pegama.


Magnezijum -  Prouzrokuje pojavu žutice na starijem lišćću pri čemu je samo lisno tkivo duž glavnih nerava zeleno.Gvoždje - Listovi postaju hlorotični, a nervatura lista ima braonkastu boju.


Bor - Manifestuju se pojavom žutih pega na listovima ograničenih okolnim lisnim nervima. Ivice liske se uvijaju, a vrh nekrotira i propada.


Mangan - Izaziva hlorozu vršnog lišća, zelena boja se zadržava samo oko najfinijih nerava. Obolele liske su istanjene.Molidben Rani simptom nedostatka molibdena je opšta  ukupna hloroza, slična simptomima za nedostatak azota, ali uglavnom bez crvenkastog kolorita na donjoj strani  lišća. U visokim koncentracijama, molibden menja boju listova u sjajnonarandžastu .

Ili ću naći put ili ga stvoriti!

*

olgica

 • *****
 • 3290
 • Pol: Žena
 • Lokacija: Beograd
Odg: Bolesti paradajza
« Odgovor #14 poslato: 10. Jun 2013., 22:22:12 »
Štetočine paradajza

Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum)

Odrastao insekt je beličaste boje, dužine do 2mm. U toku godine ima veći broj generacija. Polaže jaja na naličju lista iz kojih se pile zelekaste larve. Hrane se sisajući sokove biljaka. Veoma se teško hemijski suzbija.
Mere zaštite: Upotreba žutih lepljivih ploča u zaštičenim objektima, 10 poloča na 500m2. Upotreba zaštitnih mreža na objektima.
Hemijske mere – preparati na bazi Tiometoxama, potapanje rasada pre sadnje i zalivanje biljaka do plodonošenja. Preparat na bazi Pirimifosmetila. Maksimalno dva puta godišnje može se primeniti na istoj površini.


Crveni pauk (Tetranychus urticae)

Nalaze se na naličju lista, gde ispredaju paučinu izmedju glavnih nerava. Pri većem napadu lišće dobija bledozelenkastu boju.


Mere zaštite: Održavanje visoke relativne vlažnosti u zaštićenom prostoru. Primena akaricida (preporučuje se preparat Omite EW u alternaciji sa Envidor 240 SC) Prilikom primene strogo se pridržavati uputstva proizvođača.

Lisne vaši (Myzus persicae)
Mere zaštite: Upotreba žutih lepljivih ploča u zaštićenim objektima, 10 ploča na 500m2. Upotreba zaštitnih mreža na objektima-otvorima.
Hemijske mere primeniti kada se na slučajnom uzorku od 100 listova vaši pojave na deset.

 

Lisne vaši redovno suzbijati od momenta čim se primete a naredna prskanja obavljati u razmaku od 7-10 dana naizmeničnom primenom sledećih insekticida:
Confidor 200-SL 0,1%; Decis 2,5-EC 0,04%, Mospilan 20-SP 0,03%, Talstar 10-EC 0,05%, Actelic-50 u koncentraciji 0,05 – 0,1%.

Kalifornijski trips (frankliniella occidentalis)

Mere zaštite: Upotreba plavih lepljivih ploča u zaštićenom prostoru. Broj plavih klopki 23x36cm) 10 ploča na 500m2.

Puževi ( Limax spp., Arion spp.)
Ova štetočina se pojavljuje u usevu paradajza na otvorenom.
Mere zaštite: Redovno uklanjanje korova. Ručno sakupljanje. Posipanje pepela i kreča na mestima njihovog kretanja.
Hemijske mere: Za suzbijanje puževa golaća koristiti Pužomor-GR ili Mesurol granulat u količini 30-50g/100m2 rasipanjem granula oko biljaka u večernjim časovima.Ovi preparati se primenjuju isključivo oko biljaka i to maksimalno 2 puta godišnje.

Zemljišne štetočine (Agrotis spp.) – sovica imago, sovica gusenicaMere zaštite: Višekratna obrada zemljišta. Blagovremena setva. Hemijske mere primeniti ako na 1m2 ima više od 1 gusenice (preparat na bazi Tiometoxama: potapanje rasada pre rasadjivanja u 0,03% rastvora insekticida u trajanju dok izlaze mehurići. Preparat na bazi Fentrtion + malation; samo primeniti u trake)

Korenova nematoda (Meloidogyne spp)
Nadzemni delovi biljaka zaostaju u porastu i nakon nekog vremena venu i uginu. Na korenu biljaka u delu gde se ubušila larva dolazi do hipertrofije tkiva i stvaranja tumoroznih tvorevina, tzv. gala i guka


Gajenje otpornih hibrida, plodored, korišćenje lovnih traka i predatora su najbolje mere zaštite paradajza od štetočina. Hemijska zaštita dolazi kada prethodne mere ne daju rezultat.

--------------------------

Korišćena literatura i izvori za ovaj tekst o bolestima paradajza:

• Vodič za proizvodnju paradajza, RSEDP Regional Socio-Economic Development Programme,
• Recognizing Tomato Problems,Internet  version (2006) http://www.ext.colostate.edu
• GUIDELINES     FOR     THE PROTOCOLS  OF  INTEGRATED    PRODUCTION  OF  SOMEHORTICULTURAL   CROPS.    Project:   "IMPROVEMENT   OF
   FRUIT     AND     VEGETABLE     YIELDS     THROUGH     THE DIFFUSION OF SUSTAINABLE PRODUCTION SYSTEMS IN 5 BALKAN COUNTRIES.
www.agrofacts.info
www.longislandhort.cornell.edu/vegpath/photos/lateblight_tomato.htm
http://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/tomato-problem-solver/
• extension.umass.edu
www.extension.umn.edu
http://www.infonet-biovision.org
http://ephytia.inra.fr
http://nuwildroots.wordpress.com/category/plant-doctor/
http://www.plante-doktor.dk
• Plant Physiology, Fifth Edition by Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger
http://www.forestryimages.org
• Department of Plant Pathology, Cornell University, Ithaca, NY, by T. A. Zitter
• Extension Plant Pathology, by Paula Flynn
• Disorders of Tomato, Michelle Grabowski, University of MinnesotaIli ću naći put ili ga stvoriti!

 

* Ćaskanje

Sorry, this shoutbox does not exist.